Stretnutie s potomkami šľachticov rodu Forgáč na hrade Gýmeš

 

Hrad Gýmeš sa nachádza v okrese Nitra približne 5 km na sever od obce Jelenec na kremencovom kopci Dúň na južnom svahu pohoria Tribeč vo výške 514 metrov nad morom. Hrad, presnejšie dnes už len jeho zrúcanina, bol v sídlom šľachtického rodu Forgách de Ghymes.

Na tomto hrade sa dňa 21. júna 2008 uskutočnilo stretnutie členov občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae s potomkami rodu Forgáč de Ghymes.

Zraz účastníkov stretnutia bol o 9.00 hod pred obecným úradom v Jelenci, odkiaľ sa presunuli do blízkeho kostola, aby sa o 9.30 hod zúčastnili na slávnostnej svätej omši. Na konci svätej omše miestny farár posvätil kríž, ktorý bol následne umiestnený v kaplnke zrúcanín hradu Gýmeš.

Po svätej omši nasledovalo kladenie vencov k hrobu posledných Jeleneckých Forgáčovcov v miestnom cintoríne. Za občianske združenie Nobilitas Carpathiae položili veniec predseda občianskeho združenia JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. a členovia predsedníctva združenia Ferenc Erdődy a Mgr. Štefan Karol Domonkos.

V rámci dopoluňajšieho programu si účastníci stretnutia prezreli nedávno zrekonštruované častí zámku rodu Forgáč de Ghymes v obci Jelenec. V priestoroch, ktoré obnovili prevažne z prostriedkov fondov Európskej únie, bude umiestnené rodinné pamätné múzeum. V kaplnke zámku sa k prítomným prihovoril predseda občianskeho združenia Forgach de Chymech Ing. Rudolf Forgáč. Na úvod privítal zástupcov občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae a potom stručne načrtol priebeh rekonštrukčných prác kaštiela.

Popoludní účastníci stretnutia navštívili rano-románky kostol Sv. Juraja v blízkych Kostoľanoch pod Tribečom, ktorý pochádza z prvej polovice 11. storočia a považuje sa za najstaršiu stavbu svojho druhu na Slovensku. V priestoroch kostola je zakázané fotografovať, preto za účelom prezretia si rano-románskych a gotických nástenných malieb odkazujeme na stránku

http://mesto.sk/prispevky_velke/lucenec/kostolsvjurajako1136658905.phtml .

Stretnutie vyvrcholilo návštevou zrúcanín hradu Gýmeš. Históriu starodávneho sídla rodu Forgach de Ghymech priblížil správca Mestského múzea v Šuranoch a znalec dejín rodu Forgáč Mgr. Miroslav Eliáš.

Program stretnutia sa skončil neformálnym posedením v priestoroch zrúcaniny hradu pri grilovaní a opekaní.

(Text a foto: MP)

 

 

 

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. a Ferenc Erdődy na ceste na stretnutie

 

 

Členovia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae Ferenc Erdődy, Mgr. Štefan Karol Domonkos so svojou rodinou a JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. pred obecným úradom v Jelenci

 

 

Slávnostná svätá omša za predkov rodu Forgach de Ghymes

 

 

Vysvätenie kríža určeného do bývalej kaplnky v zrúcaninách hradu

 

 

Vladimír Forgáč pri kladení venca na hrob svojich predkov v Jelenci

 

 

Členovia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae pri kladení venca

 

 

Veniec občianskeho združenia Nobiltas Carpathiae na hrobe predkov rodu Forgach de Ghymes v Jelenci

 

 

Rudolf Rakovský, Mgr. Štefan Karol Domonkos, Milada Rakovská, JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. a Ferenc Erdődy pred kaštielom rodu Forgach de Ghymes v Jelenci

 

 

Predseda občianskeho združenia Forgach de Ghymes Ing. Rudolf Forgáč počas svojho príhovoru v reštaurovanej kaplnke zámku v Jelenci

 

 

Účastníci stretnutia pred zámkom rodu Forgach de Ghymes v Jelenci

 

 

Pred kostolom v Kostoľanoch pod Tribečom ...

 

 

... a v ňom počas prednášky o histórii kostola

 

 

Predseda občianskeho združenia Forgach de Ghymes Ing. Rudolf Forgáč pri podpisovaní sa do pamätnej knihy občianskeho združenia

 

 

Predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. pri podpisovaní sa do pamätnej knihy

 

 

Na ceste k zrúcanine hradu Gýmeš ...

 

 

... a pred ním

 

 

Smutný pohľad na zrúcaniny hradu

 

 

Výhľad zo zrúcanín hradu na obec Jelenec

 

 

Príprava občerstvenia po celodennom programe ...

 

 

...

 

 

...

 

 

Dobrú chuť ...