NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Stretnutie členov občianskeho združenia s ich sympatizantmi

 

Dňa 17. mája 2008 sa na hrade Červený Kameň za účasti zahraničných hostí uskutočnilo stretnutie členov občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae so svojimi sympatizantmi.

Program stretnutia začal slávnostným obedom, na ktorom predseda občianskeho združenia JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. privítal domácich účastníkov a hostí z Maďarskej republiky – celoštátneho predsedu Združenia Svätej Koruny pána Imre Kiss s manželkou Gizellou a tajomníčku združenia pani Dr. Zsuzsannu Neogrády(ovú), PhD. Stretnutie na hrade Červený Kameň bolo výhradne spoločenské a jeho cieľom bolo vzájomné spoznanie sa a výmena skúseností.

Po slávnostnom obede si záujemci vypočuli prednášku predsedu Združenia Svätej Koruny o náuke o Svätej Korune. Poukázal na to, že Svätá Koruna, jej  pôvod a legendy okolo nej boli cudzími mocnosťami zámerne mylne interpretované, aby tak vyvolávali nepokoje medzi národmi, s ktormi sme p stáročia spolu žili. „Svätá Koruna bola už za čias Svätého Štefana totožná so štátom. Svätá Koruna sa považuje za svätú najmä preto, lebo ju priniesli anjeli ako Božie posolstvo. Do dnešného dňa bohabojne ale zato pyšne hlásame naše presvedčenie, že sme ju dostali od Boha na konkrétny cieľ a s konkrétnym odkazom. V našej viere ostaneme neotrasení aj napriek tomu, že Svätú Korunu v skutočnosti poslal pápež, ... avšak aj Silvester II ju mohol poslať len z vôle Božej. Jej vyhotovenie vyjadruje životný štýl a súvislosti s cirkevnou vedou, čo nemožno povedať o žiadnej inej korune na svete.“ – povedal okrem iného Imre Kiss.

Popoludní si účastníci stretnutia spoločne prezreli múzeum na hrade Červený Kameň, ktorý leží v Malých Karpatoch na kremencovom brale približne 50 km severne od Bratislavy. Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z polovice 13. storočia. Od začiatku 16. storočia ho vlastnila rodina Thurzovcov a od roku 1535 bohatá podnikateľská rodina Fuggerovcov, ktorá z hradu vybudovala mohutnú pevnosť. Od roku 1585 ho vlastnila rodina Pálffy, ktorá ho prestavala na renesančno-barokový zámok. V súčasnosti sa na hrade nachádza pobočka Slovenského národného múzea so stálou výstavou dobových zbraní a renesančného nábytku.

Fotografické zábery z interiéru hradu pochádzajú zo skoršieho obdobia, lebo počas našej návštevy už v jeho vnútri nebolo dovolené fotografovať ani filmovať.

 

 Súvisiace stránky: http://www.zamky.sk/?mon=107391&q=node/3

(Text a foto: MP)

 

 

 

Panoráma hradu zo severnej strany

 

 

Pohľad na predhradie

 

 

Vstupná brána na západnej strane hradu

 

 

Pohľad na nádvorie zo severnej bašty

 

 

Rodina Erdődy pri rozhovore so zahraničnými hosťami

 

 

Predseda združenia JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

víta účastníkov stretnutia a zahraničných hostí

 

 

Pohľad na účastníkov stretnutia v blízkej reštaurácii

 

 

Pohľad na účastníkov stretnutia v blízkej reštaurácii

 

 

Zahraniční hostia Dr. Zsuzsanna Neogrády(ová), PhD.

a Imre Kiss s manželkou Gizellou

 

 

Mgr. Štefan Karol Domonkos z Piešťan so svojim vnukom Gabrielom

 

 

Róbert Tóth z Lučenca s rodinou

 

 

Rodina Erdődy z Nitrianskych Hrnčiaroviec

 

 

Tatiana a Vladimír Forgáč z Moravian nad Váhom (v pozadí)

a Ing. Anton Kvassay s manželkou Helenou zo Šamorína

 

 

Tatiana a Vladimír Forgáč z Moravian nad Váhom (v pozadí)

a Ing. Anton Kvassay s manželkou Helenou zo Šamorína

 

 

JUDr. Ing. Mikuláš  Práznovszky, CSc. s deťmi na nádvorí hradu

 

 

Časť účastníkov stretnutia na nádvorí hradu

 

 

Účastníci stretnutia na nádvorí hradu

 

                                                                

Mgr. Štefan Karol Domonkos pri rozhovore so zahraničnými hosťami

Imre Kiss s manželkou Gizellou

 

 

Ferenc Erdődy, Vladimír Forgáč

a JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. na nádvorí hradu

 

 

 

Staršie zábery z interiéru hradu ...